การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง และบานประตู ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ศิลปะและวัฒนธรรม

ช่างเขียน (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

กระบวนพยุหยาตราชลมารค (The Royal Barge Procession) (จากหนังสือ “กระบวนพยุหยาตราชลมารค (The Royal Barge Procession)”) 

วัดวงศมูลวิหาร