งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องที่ ๒.ช่างปั้น
งานปูนปั้นจากแหล่งต่างๆ เช่น พระพุทธรูปปูนปั้นสมัยสุโขทัย (ภาพแรกซ้ายมือสุด) เป็นต้น

๒. ช่างปั้น

ช่างปั้น (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

งานปั้นดิน 

งานปั้นปูน 

ปูนปั้นและการเตรียมปูน 

เครื่องมืองานปั้นปูน 

อุปกรณ์สำหรับงานปั้นปูน 

วิธีการและขั้นตอนการปั้น 

งานปั้นปูนบนพื้นราบ 

การเตรียมพื้นสำหรับงานปั้นปูน 

งานปั้นปูน ที่เป็นประจักษ์พยานปรากฏมาในอดีต มีดังนี้ 

งานปั้นรักสมุก 

การเตรียมรักสมุก 

เครื่องมือสำหรับงานปั้นรักสมุก 

อุปกรณ์ สำหรับงานปั้นรักสมุกที่จะได้ใช้ร่วมในการปั้น 

การปั้นรักสมุก มีวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างโบราณวิธี 

การตกแต่งงานปั้นรักสมุก