งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : หน้าสารบัญ บันทึกประจำวัน “ห้องเรียนท้ายวังฯ”
บรรยากาศในห้องเรียนช่างฝีมือประดับมุก

สารบัญ เรื่อง “ห้องเรียนท้ายวังฯ”

บทนำ

ตอนที่ ๑ วันไปสมัครเข้าเรียน วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์


นักเรียนช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

รูปภาพ นักเรียนช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปีนี้มีด้วยกันสามคน คือ ณรงค์ชัย พีระยุทธ และภัทรวุฒิ

เนื้อหาของ “ห้องเรียนท้ายวังฯ” จะทยอยเขียนเป็นตอนๆ เพื่อให้ง่ายและสะดวก ทั้งผู้เขียน ผู้อ่าน เนื่องจากผู้เขียน ต้องแบ่งเวลาสำหรับการเขียนเล่าเรื่อง ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานสักหน่อยนะครับ เนื่องด้วยตารางเรียน และเวลาในการทำงานวิชาเอก และวิชาบังคับค่อนข้างแน่นมาก ประกอบกับต้องทำงานหลายอย่างควบคู่กันไป แต่ผมก็ยังไม่ลืมบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้อย่างสม่ำเสมอ วันไหนว่างๆ ก็จะนำเรื่องราวที่บันทึกไว้ขึ้นมาเขียนให้อ่านกันในโอกาสต่อๆ ไป

หากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือบางครั้งอาจมีการเล่าเรื่องพาดพิงบุคคลอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งด้วย ก็ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วย