งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องที่ ๕. ช่างหล่อ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
งานช่างหล่อ เช่น พระพุทธปฉิมากร โลหะหล่อ และโลหะสัมฤทธิหล่อในสมัยต่างๆ

๕. ช่างหล่อ (Moulding)

ช่างหล่อ (Moulding) (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

การขึ้นหุ่น 

งานขึ้นหุ่นแกนทราย 

การหล่อโลหะ 

การทำแม่พิมพ์ 

การหล่อ 

งานเททอง 

การสุมแม่พิมพ์ 

การหลอมทอง 

การทุบพิมพ์ 

การตกแต่งความเรียบร้อย