งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องที่ ๗. ช่างหุ่น จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
งานช่างหุ่นในลักษณะต่างๆ

๗. ช่างหุ่น (Modelling)

ช่างหุ่น (Modelling) (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

๑. ช่างหุ่นต่ออย่าง 

๒. ช่างหุ่นรูป 

๓. ช่างผูกหุ่น 

๓.๑ งานผูกหุ่นรูปภาพ 

๓.๒ งานผูกหุ่นเขาจำลอง 

งานช่างหุ่นเชิด