การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องที่ ๙. ช่างบุ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
งานช่างบุแบบต่างๆ เช่น เครื่องทองสมัยอยุธยา ได้จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙. ช่างบุ (Metal Beating)

ช่างบุ (Metal Beating) (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับงานบุ 

การปฏิบัติงานบุโลหะ 

๑. การบุหุ้มหุ่นอย่างผิวเรียบ 

๒. การบุหุ้มหุ่นอย่างผิวเป็นลวดลาย