การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : วัสดุที่เป็นปัจจัยสำหรับงานประดับมุก
งานช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย

วัสดุที่เป็นปัจจัยสำหรับงานประดับมุก

วัสดุที่เป็นปัจจัยสำหรับงานประดับมุก นอกจากมุก หรือหอยมุกแล้ว ยังมีวัสดุที่เป็นส่วนประกอบร่วมในงาน ประดับมุกดังต่อไปนี้

 1. รักน้ำเกลี้ยง
 2. รักเช็ด
 3. สมุก
 4. ฝุ่นถ่านเขากวาง
 5. ผงกระเบื้องดินเผา

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานประดับมุก

งานประดับมุก เป็นงานช่างฝีมือชั้นสูง ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ ช่วยในการทำงาน ประกอบด้วย

 1. ตะไบ มี ตะไบแบน ตะไบท้องปลิง ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบหางหนู ตะไบรูปคมมีด
ตะไบแบบต่างๆ สำหรับใช้ตะไปหอยมุกที่ฉลุลายแล้ว

รูปภาพ ตะไบแบบต่างๆ สำหรับใช้ตะไปหอยมุกที่ฉลุลายแล้ว 

 1. คันเลื่อยโกรก และใบเลื่อย
คันเลื่อยโกรก หรือฉลุลาย

รูปภาพ คันเลื่อยฉลุลาย 

 1. ปากกามือ
 2. ปากคีบ
 3. แปรงทองเหลือง
 4. กระดานสำหรับผสมและทาสมุก
 5. ม้าไม้สำหรับงานโกรกชิ้นมุก