การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : งานประดับกระจก ซึ่งดำเนินการตามขนบนิยมที่เป็นโบราณวิธี มีขั้นตอนโดยลำดับ คือ
งานช่างต่างๆ เช่น งานประดับกระจก ช่างแกะ ช่างหล่อ ช่างหัวโขน ช่างลายรดน้ำ

งานประดับกระจก ซึ่งดำเนินการตามขนบนิยมที่เป็นโบราณวิธี มีขั้นตอนโดยลำดับ คือ

การกำหนดแบบลวดลายประดับกระจก

ขั้นต้น ต้องคิดแบบลวดลาย สำหรับประดับกระจก ขึ้นเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนเสียก่อน ลวดลายสำหรับงาน ประดับกระจก เป็นลายประเภทคุณลักษณะของวัสดุเป็นเงื่อนไขบังคับ จะทำเป็นรูปคดโค้งไม่ได้ ทำได้แต่เป็นรูป เหลี่ยมง่ายๆ ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐาน และ ประเภทรูปแบบเรขาคณิต (Geometric Shape)

ลวดลายแบบเรขาคณิตที่ผูกขึ้น สำหรับประดับกระจก อาจผูกเป็นลวดลายแบบต่างๆ

รูปภาพ ลวดลายแบบเรขาคณิตที่ผูกขึ้น สำหรับประดับกระจก อาจผูกเป็นลวดลายแบบต่างๆ 

ลวดลายแบบเรขาคณิตที่ผูกขึ้น สำหรับประดับกระจก อาจผูกเป็นลวดลายแบบต่างๆ เช่น

แบบลายชนิดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียงชิดติดต่อกัน คล้ายตาสี่เหลี่ยมบนกระดานหมากรุก

แบบลายชนิดที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ต่อด้านเข้าด้วยกันโดยให้มุมชนกันเป็นคู่ๆ ไปโดยรอบ เรียกว่า ดอกพิกุลร่วง

ลวดบายติดต่อแบบด้าน และมุมต่อผสมกัน ซึ่งอาจใช้รูปเหลี่ยมต่างๆ เช่นสี่เหลี่ยม ลูกฟักตัดมุมต่อกันเป็นลาย เรียกว่า ลายแก้วชิงดวง

ขั้นหลัง คือ การเตรียมงานตัดกระจกสีต่างๆ เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ให้เป็นรูปเหลี่ยมต่างๆ ได้ขนาดต่างๆ และสี ตามจำนวนที่ต้องการ และเพียงพอแก่การจะใช้ประดับทำเป็นลวดลาย ตามแบบลวดลายที่ได้กำหนดขึ้นไว้

 


 รูปภาพ ลวดลายแบบเรขาคณิตที่ผูกขึ้น สำหรับประดับกระจก ผู้เขียนเว็บไซต์เป็นผู้ถ่ายภาพ จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร