การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องที่ ๘. ช่างรัก จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
งานช่างรัก ลวดลายปิดทองรดน้ำ

๘. ช่างรัก (Lacquering)

ช่างรัก (Lacquering) (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

สมุก 

๑. งานช่างลงรักปิดทองคำเปลว 

๒. งานลงรักปิดทองล่องชาด 

๓. งานลงรักปิดทองล่องกระจก 

๔. งานลงรักปิดทองลายฉลุ 

๒. งานช่างประดับกระจก 

วัสดุใช้สำหรับงานช่างประดับกระจก 

เครื่องมืองานช่างประดับกระจก 

การกำหนดแบบลวดลายประดับกระจก 

เครื่องมืองานช่างประดับกระจก 

การประดับกระจก 

งานช่างประดับกระจกประเภทต่างๆ 

งานช่างประดับกระจก ได้ทำกันมาแต่กาลก่อน อาจประมวลมาให้ทราบเป็นลำดับ 

๓. งานช่างประดับมุก 

มุก หอยมุก 

วัสดุที่เป็นปัจจัยสำหรับงานประดับมุก 

งานประดับมุก มีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างโบราณวิธี คือ 

การเตรียมเปลือกหอยมุก 

การเขียนลวดลายประดับมุก 

การตัดลวดลาย 

การประดับมุก 

การขัดและเก็บเงา 

การช่างประดับมุกที่เป็นงานประณีตศิลป ตกแต่งสิ่งที่เป็นศิลปกรรมต่างๆ มีตัวอย่างเช่น