งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สินค้าและบริการของเราในปัจจุบัน

รูปแบบ ลักษณะของสินค้าและบริการของเราที่ท่านควรทราบ

พวงมาลัย และพวงมาลัยข้อพระกร

พวงมาลัย และพวงมาลัยข้อพระกร

พวงมาลัย พวงมาลัยข้อพระกร และพวงมาลัยแบบอื่นๆ เช่น มาลัยคู่บ่าวสาว เป็นต้น

 

งานของเรานั้น เป็นงานฝีมือซึ่งจัดทำขึ้นด้วยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงาน หรือ ชิ้นงานที่จะจัดส่งถึงมือลูกค้าทุกท่านด้วยความประณีต และสวยงาม อันมีเอกลักษณ์แตกต่างจากงานที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด โดยท่านลูกค้าสามารถกำหนดลักษณะพิเศษต่างๆ ได้ตามใจปรารถนา อาจเป็นรูปแบบที่มีหนึ่งเดียวซึ่งท่านต้องการให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

เรามีผู้ชำนาญการพิเศษด้านต่างๆ ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ สินค้าและบริการที่ท่านต้องการได้เป็นอย่างดี เพื่อให้งานที่ท่านต้องการนั้น ประสบผลสำเร็จตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านลูกค้าเอง จะต้องกำหนดช่วงเวลาให้เหมาะสมในเรื่องการสั่งซื้อสินค้า และบริการของเรา เราไม่สามารถทำงานแบบเร่งด่วนได้ ถึงแม้ว่าจะทำได้แต่ผลที่ได้อาจจะไม่สวยสมบูรณ์เต็มที่ เหมือนกับงานที่มีช่วงระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสม

กรณีที่ท่านลูกค้าต้องการใช้สินค้าและบริการของเราแบบเร่งด่วน ท่านอาจจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบปกติหลายเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่ท่านลูกค้าต้องการ

ราคาของสินค้าและบริการของเรา เมื่อเทียบกับรายอื่นๆ ราคาของเราจะสูงกว่าที่อื่นๆ เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งค่าแรงจะสูงกว่าช่างโดยทั่วๆ ไป ดังนั้น การตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการของเรา จึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของตัวท่านลูกค้าเอง เราไม่สามารถบังคับให้ท่านเลือกเรา แต่ถ้าท่านเลือกใช้บริการและสินค้าของเรานั้นเราคิดว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับนั้นคุ้มค่ากับราคาที่ท่านจ่ายให้เรา

ในบางฤดูกาล บริการและสินค้าของเราบางรายการอาจมีราคาสูงกว่าช่วงเวลาปกติ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ดอกมะลิจะแพงมาก ดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับดอกมะลิก็จะต้องแพงไปตามกัน เป็นต้น

การไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของท่านลูกค้า เราจะมีช่างผู้ที่ได้รับมอบหมายงานอยู่หลายประเภท คือ ช่าง ซึ่งมีความเป็นช่างฝีมือในตัวสูง และช่าง ซึ่งอาจมีอารมณ์ศิลปินรวมกับความเป็นช่าง ดังนั้นช่างของเราจึงมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามสาขาช่างฯ แต่ช่างเหล่านี้ล้วนแต่เป็นช่างที่มีคุณภาพ และมีฝีมือหากตัวจับยาก ดังนั้นสิ่งที่ท่านลูกค้าต้องเข้าใจก็คือ การที่จะควบคุมช่างแต่ละประเภทให้สามารถทำงานตามที่ต้องการไปพร้อมๆ กันนั้น เป็นเรื่องยาก ซึ่งท่านลูกค้าต้องพบกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งหากท่านลูกค้ามีข้องสงสัย และต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อได้กับผู้ประสานของเรา ที่หมายเลข 083 1379 129 คุณชัย

เงื่อนไขการรับชำระค่าสินค้าและบริการ เราจะรับเฉพาะเงินสด กรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานหลายวัน ท่านลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำล่วงหน้าอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ของค่าสินค้าและบริการ ที่เหลือชำระเมื่อวันรับมอบสินค้าและบริการ

  • กรณีที่ต้องมีการจัดส่งสินค้าไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ท่านลูกค้าต้องขำระค่าสินค้าเต็มจำนวน
  • กรณีท่านลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชน ท่านจำเป็นต้องตั้งงบเบิกเงินสำรองจ่ายให้เราก่อน ดังนั้นท่านลูกค้าจึงต้องวางแผนงานล่วงหน้า และตั้งงบประมาณในการเบิกจ่ายไว้ เราจะไม่รับงานที่ต้องรอการตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายภายหลังแล้วจึงเบิกจ่ายค่าสินค้าและบริการให้เรา
  • กรณีที่ท่านยกเลิกงาน ค่ามัดจำที่จ่ายไว้ล่วงหน้าเราจะไม่คืนให้ท่าน เหตุผลเนื่องจาก เช่น งานบางชิ้นเราจำเป็นต้องจัดซื้อดอกไม้หรือของสดในการทำงาน ซึ่งเราก็ไม่สามารถคืนของที่ซื้อมาได้เช่นกัน ของสดเหล่านั้นก็ต้องเน่าเสียไปตามกาลเวลา หรือ (อาจพิจารณาคืนค่ามัดจำบางส่วน หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจริง)
  • เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบล่วงหน้า แต่ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของเรา

ประการสำคัญที่ท่านลูกค้าต้องทราบ คือ โดยปกติแล้วเราจะรับงานทีละชิ้น หรือทีละโครงการฯ เราไม่สามารถทำงานหลายๆ งาน หรือหลายโครงการพร้อมกันๆ ดังนั้น ในบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถรับทำงานให้ท่านได้ เราจึงต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าจากเรา

เมื่อท่านลูกค้าเห็นว่าสามารถยอมรับเงื่อนไขของเราได้ ก็สามารถคลิกเลือกชมสินค้าและบริการของเราได้ตามแต่ใจปรารถนา ตามรายการประเภทสินค้าและบริการที่ปรากฏด้านล่างนี้