งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : ๑.ช่างเขียน
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง และบานประตู ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๑.ช่างเขียน

ช่างเขียน (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

งานเขียนระบายสีน้ำกาว 

งานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ 

กระบวนการ หรือ ขั้นตอนงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ 

การร่าง และ ทำแบบโรยเพื่อถ่ายแบบในงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ 

งานขั้นสุดท้ายที่สุด สำหรับการเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ คือ “การรดน้ำ” 

งานเขียนระบายสีกำมะลอ 

การปฏิบัติงานเขียนระบายสีกำมะลอ