งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องที่ ๓. ช่างแกะ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
งานแกะเครื่องสด งานแทงหยวก งานแกะเครื่องวัตถุถาวร เช่น งาช้าง

๓. ช่างแกะ Carving

ช่างแกะ Carving (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

งานแกะเครื่องสด 

การปฏิบัติแกะเครื่องสด 

การปฏิบัติงานแทงหยวก 

การปฏิบัติการงานแกะเครื่องสด 

งานแกะเครื่องวัตถุถาวร 

วัสดุสำหรับงานแกะเครื่องวัตถุถาวร 

การปฏิบัติงานแกะตราหรือดวงตราประทับ 

การปฏิบัติงานแกะแม่พิมพ์หิน