การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : ยางรัก (Lacquer varnish)
งานช่างรัก ลวดลายปิดทองรดน้ำ

ยางรัก (Lacquer varnish)

ยางรัก หรือมีชื่อสามัญว่า Lacquer varnish เป็นน้ำยางที่ได้จากต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ขึ้นอยู่เป็นหมู่ๆ ประปรายทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ ที่ค่อนข้างแห้งแล้งและป่าแดงทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ตอนบน

ต้นรัก หรือ Lacquer Tree มื่อชื่อทางภาษาพฤกษศาสตร์ว่า MELONORRHOEA USITATA หรือในแต่ละภาคของประเทศเรียกต่างๆ กัน ดัง

ยางรัก (MELONORRHOEA) ได้จากการเจาะหรือกรีดจากต้นรัก ยางรักได้ใหม่ๆ จากต้นมีสีหม่นๆ ถ้าทิ้งไว้นานประมาณ ๗ – ๑๐ วัน จะเป้นสีเทาและกลายเป็นสีดำได้ (รักพม่าเมื่อแรกกรีดยางออกสีเหลืองหม่น แล้วกลายเป็นสีน้ำตาล, พม่าเรียกยางรักว่า THET–TSE, KHEN)

คุณสมบัติของยางรัก โดยเฉพาะนำมาใช้ทางผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศไทย ที่ได้ใช้มาแต่ก่อนนั้น ใช้ทาไม้และวัสดุต่างๆ เพื่อรักษาผิวให้คงทน ทารองพื้นภาชนะและครุภัณฑ์ต่างๆ ทากระดาษ ผ้ากันน้ำซึม ทาหรือเช็ดเพื่อปิดทองในงานประณีตศิลป และงานหัตถศิลป ฯลฯ